Terug naar overzicht

Succesvolle start VBS Netwerk Noord over lerarentekort, cao en AVG

De Startup PO-Netwerk Noord op 31 oktober 2018 in Wolvega was een verrijkende uitwisseling en kennismaking tussen eenpitters. Het lerarentekort, de cao po, privacywetgeving AVG en de scheiding tussen bestuur en toezicht kwamen aan bod.

Onder het motto VBS komt naar u toe deze herfst organiseerde VBS een eerste netwerkbijeenkomst voor po-leden in het Noorden. ‘Deze eerste bijeenkomst stond naast inhoudelijke uitwisseling ook in het teken van kennismaking met collega’s. De directeur-bestuurders kenden elkaar niet, terwijl je vaak met hetzelfde bezig bent als eenpitters. Het nieuwe VBS-netwerk ervaren ze daardoor als waardevol’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS.

Lerarentekort

Het lerarentekort speelt minder in het Noorden. ‘Bij een van de scholen bepalen leerlingen zelf wat ze leren. Zij werven bij voorkeur leerkrachten die net van de pabo komen en leiden ze zelf op. Alleen bij langdurige ziekte of een griepgolf hebben deze scholen wel een probleem. Ook door de afstand, kan de reistijd een bezwaar zijn voor invallers die van ver komen’, hoorde Daniëls.

CAO PO

Bij de cao po is het werkverdelingsplan een nieuw item voor veel scholen, waarbij het team samen met de schoolleiding de taken en werkzaamheden verdeelt. De aanwezigen bij de netwerkbijeenkomst werken in de praktijk veelal al op die manier. ‘Wat ze stoorde was de onduidelijkheid wanneer de gelden kwamen, en welk deel van de salarisaanpassing ze daaruit moesten betalen en welk deel ze zelf moesten financieren’, merkt Daniëls.

Governance

De scheiding tussen bestuur en toezicht kwam ook aan bod. Een school is recent naar het one-tier model overgestapt, met één bestuur dat uitvoerende en toezichthoudende taken verdeelt. VBS-directeur Edward Moolenburgh gaf uitleg en beantwoordde vragen over dit model. Daniëls: ‘Onder meer het belang van het toezichtkader kwam aan bod. Daarin maak je afspraken over de taakverdeling en hoe je het toezicht vormgeeft.’

AVG

De Europese privacywetgeving AVG is in mei 2018 van kracht geworden. Het privacybeleid is deels nog in ontwikkeling op de scholen. ‘De eenpitters vroegen zich af in hoeverre ze aan de AVG moeten voldoen. ‘Ook eenpitters moeten dat, punt. En dat kost tijd en geld’, zegt Daniëls. ‘Maar binnen een kleiner schoolbestuur is het makkelijker in kaart te brengen welke persoonsgegevens je gebruikt en het gebruik is eenvoudiger te controleren.’
VBS biedt ondersteuning op AVG-gebied. Neemt contact op met de VBS Ledenservice & Helpdesk: 070-3315215 of mail naar helpdesk@vbs.nl.

In februari staat een volgende bijeenkomst van het VBS PO-Netwerk Noord op stapel. In ieder geval komt het toezichtkader van de inspectie aan bod. Meer informatie of aanmelden? Mail naar communicatie@vbs.nl

Gerelateerd