Terug naar overzicht

Subsidieregeling onderwijsregio’s 2025 gepubliceerd

Onderwijsregio’s kunnen voor 2025 subsidie aanvragen voor activiteiten die zich richten op het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel. Voor het gebruik van de regeling moet een plan van aanpak worden opgesteld dat aan voorwaarden moet voldoen. Wat is er veranderd ten opzichte van voorgaande jaren?

 Het ministerie van OWC heeft de subsidieregeling voor onderwijsregio’s 2025 gepubliceerd. Deze regeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om in 2025 te zorgen voor voldoende goed opgeleid onderwijspersoneel binnen de onderwijsregio’s. Hiervoor is in totaal ruim 152 miljoen euro beschikbaar. De regeling is een vervolg van de regeling Onderwijsregio’s uit 2024.

Wat is er veranderd?

Anders dan in 2024 en eerdere jaren is er voor 2025 alleen de mogelijkheid om als onderwijsregio subsidie aan te vragen en niet meer apart voor RAP-regio’s en/of voor partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Ook is in deze regeling 50% van de prestatiebox (SHRM)-middelen voor het voortgezet onderwijs toegevoegd. De resterende 50% gaat in 2025 wel direct naar de scholen. Dat betekent dat vo-besturen in hun onderwijsregio het gesprek moeten aangaan op welke manier deze middelen ingezet worden voor de versterking van het strategisch personeelsbeleid.

Aanvragen

Een penvoerder kan de subsidie aanvragen namens de deelnemende partijen van de onderwijsregio. Bij de aanvraag moet in ieder geval een plan van aanpak conform de volgende voorwaarden worden ingediend. Aanvragen is mogelijk van 17 juni 9:00 uur tot en met 15 oktober 16:00 uur.

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen vind je meer informatie over deze regeling en kun je de subsidie aanvragen.

Gerelateerd