Terug naar overzicht

Studiekostenbeding bij het halen van een bevoegdheid. Wat geldt?

Een werkgever en een medewerker kunnen een studiekostenbeding overeenkomen. Daarin staat de afspraak dat de medewerker de scholingskosten onder bepaalde omstandigheden terugbetaalt aan de werkgever. Sinds 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels over de mogelijkheid van het aanbieden van een studiekostenbeding. Wat zijn die regels?

  • De nieuwe wet bepaalt dat als de opleiding waarvoor de studieovereenkomst wordt aangegaan noodzakelijk is voor de functie, terugbetaling niet mag worden verlangd van de werknemer.
  • In de huidige wetgeving is niet opgenomen dat de onderwijswerkgever verplicht is een PABO-opleiding aan te bieden aan de werknemer ten behoeve van het behalen van de onderwijsbevoegdheid, zoals een PABO opleiding. Indien bijvoorbeeld een onderwijsassistent besluit een PABO-opleiding te gaan volgen – binnen het al gestarte  dienstverband van onderwijsassistent – dan is de opleiding niet als noodzakelijk te beschouwen voor de functie van onderwijsassistent. De kosten dienen dan alsnog te worden terugbetaald als daarover afspraken zijn gemaakt.
  • Als de werknemer is aangenomen met het doel om leerkracht te worden en dit ook aantoonbaar blijkt uit de studieovereenkomst, dan is de opleiding voor het behalen van de lesbevoegdheid als noodzakelijk te beschouwen. Indien de onderwijswerkgever er helemaal geen prijs op stelt dat de onderwijsbevoegdheid wordt behaald, en daar ook toezeggingen over heeft gedaan, dan is de opleiding niet als noodzakelijk te beschouwen.
  • Relevant kan ook nog zijn of de onderwijswerkgever eerder toezeggingen heeft gedaan over het kwijtschelden van terugbetalen van studiekosten. Als dit inderdaad zo is, dan kan terugbetaling ook niet worden gevraagd.
  • De vóór indiensttreding vereiste opleiding voor de functie valt buiten de reikwijdte van de nieuwe wetgeving en dient de werknemer onverkort zelf te financieren.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Wil je meer weten? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp: 06-53 573 393.

 

 

Gerelateerd