Terug naar overzicht

Staat van het Onderwijs: taal- en rekenniveau kan in 2 jaar omhoog

Binnen twee jaar is de neergaande trend voor taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden te keren, schrijft de Inspectie van het Onderwijs in de op 13 april verschenen De Staat van het Onderwijs. Daartoe moet de focus liggen op basisvaardigheden en dient er vooral veel aandacht zijn voor het vergroten van kennis en kunde van leraren. Doelgerichte samenwerking, van beleid en wetenschap tot bestuur en school, is daarvoor een voorwaarde.

De inspectie zag afgelopen jaar tijdens corona een grote inzet van leraren, schoolleiders en bestuurders. Maar door de pandemie bleek het nog niet mogelijk om het onderwijs zo te renoveren dat de terugloop van basisvaardigheden kan worden gestopt. De resultaten voor taal, rekenen en burgerschap kwamen juist nog verder onder druk te staan.

Verschillende landen, waaronder Ierland en Zweden, lieten afgelopen jaren zien dat trend om te keren is. In die landen is fors geïnvesteerd in versterking van vakinhoudelijke en didactische expertise van leraren en schoolleiders. Daarnaast verbeterden de basisvaardigheden dankzij samenwerking tussen onder meer ministeries, raden, bonden en inspecties.

De noodzakelijke structurele verbetering verlangt dat alle partijen in en rond het onderwijs een gezamenlijke aanpak vaststellen. Dat zal een stabiele meerjarige aanpak moeten zijn, benadrukt de inspectie, met een heldere focus op het verbeteren van de basisvaardigheden. VBS onderschrijft het belang van betrokkenheid van de gehele keten bij de aanpak: leerkrachten, ouders, schoolleiders en schoolbestuur.

Verder constateert de inspectie dat, om goed te kunnen sturen op basisvaardigheden, besturen en scholen een heldere visie, ambities en doelen moeten hebben. Daar ontbreekt het nog vaak aan, ook naar eigen zeggen van het onderwijs. Het belang hiervan voor kwalitatief goed onderwijs werd door Wouter Groot, directeur-bestuurder van de Casimirschool in Gouda onderstreept op het Onderwijsontbijt met Kamerleden op 8 september 2021. En het artikel ‘Het is van groot belang dat een school een sterk pedagogisch perspectief heeft‘ uit De VBS januari 2022.
(13-04-2022)

Gerelateerd