Terug naar overzicht

Servicedocument OCW beschikbaar voor opstarten onderwijs na zomervakantie

Het ministerie van OCW heeft een servicedocument gepubliceerd dat schoolbesturen in het funderend onderwijs handvatten biedt voor het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie.

Dit servicedocument staat los van en naast de protocollen die door de sector zelf zijn gemaakt. In dit document staat, naast algemene aandachtspunten, informatie over:

  • Verzuim en leerplicht
  • Onderwijstijd en afstandsonderwijs
  • Examens voortgezet (speciaal) onderwijs
  • Beroepsgericht onderwijs
  • Vavo

Tijdens de zomer werkt OCW verder aan een volgende meer uitgebreide versie van het servicedocument om meer duidelijkheid te kunnen bieden bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Download hier het servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19 (herziening van het handvattendocument van 15 april 2020).(15-07-2020)

Gerelateerd