Terug naar overzicht

Schoolbesturen moeten financiën gedetailleerder verantwoorden

Er komt een wettelijke plicht voor schoolbesturen om te laten zien hoe ze financiële middelen over de scholen verdelen. Dit schrijven ministers van Onderwijs Van Engelshoven en Slob 15 oktober in een Kamerbrief naar aanleiding van een advies van de Onderwijsraad.

Schoolbesturen worden met de wetswijziging verplicht vast te leggen hoeveel geld de scholen krijgen, wat de reserves zijn en hoeveel geld er naar het bestuur gaat. De ministers vragen de besturen om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het beschikbaar maken van gegevens.

Baten en lasten schoolbesturen

Er komen verplichte en openbare benchmarks voor deze financiële kerngegevens. Het doel is dat de MR, toezichthouders en andere belanghebbenden in gesprek kunnen over de keuzes die besturen maken. Het dashboard ‘Baten en lasten schoolbesturen’, met financiële informatie uit jaarrekeningen per schoolbestuur, blijft beschikbaar.

Aanleiding voor de wetswijziging vormt het advies ‘Inzicht en verantwoording van onderwijsgelden’ van de Onderwijsraad. De raad concludeerde dat de verantwoording door schoolbesturen beter moet.
(15-10-2018)

Gerelateerd