Terug naar overzicht

Scholen moeten twee uur gym per week geven

Scholen worden over drie jaar verplicht twee uur gym per week te geven. Ook komt er in samenwerking met de Onderwijsinspectie een toetsingskader voor de deugdelijkheid van onderwijskundige concepten. Dit heeft de Tweede Kamer gister besloten bij stemmingen over het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs.

VBS gaf eerder in haar inbreng aan dat twee uur gym per week een mooie ambitie is. Maar dat we ons wel afvragen of dit haalbaar is gezien het groeiende lerarentekort. Daarnaast vragen we ons af of het aan de overheid is om het aantal uur voor te schrijven. Dit betreft immers het ‘hoe’ van het onderwijs en kan een precedentwerking hebben.

Het op te stellen toetsingskader voor onderwijskundige concepten zal leiden tot extra werkdruk bij scholen die al jarenlang lesgeven volgens beproefde wijze, voorziet VBS. Bij nieuwe scholen is verplichte toetsing vooraf door de Onderwijsinspectie in het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen een passend instrument.

Lees hier de volledige inbreng van VBS van 30 januari voor het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs.
(05-02-2020)

Gerelateerd