Terug naar overzicht

‘Scholen die zzp’ers structureel inzetten lopen risico’

Het P&O Netwerk VO van VBS kwam gisteren bijeen en sprak over inzet van zzp’ers, de participatiewet en de onderwijsstaking op 6 november. Te gast was advocaat Arzu Yandere van Cascade advocaten, die over veranderingen door de Wet Arbeidsmarkt in balans sprak.

Arzu Yandere nam de belangrijkste wijzigingen door die de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 met zich meebrengt. ‘Zo wordt ontslag ook mogelijk bij een optelsom van omstandigheden. Nu moet een werkgever nog volledig voldoen aan een ontslaggrond’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS. Ook de opbouw van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) wordt verlaagd, maar een werknemer krijgt wel vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Daniëls: ‘Ze sloot af met een leuke quiz gebaseerd op casussen: stel je hebt na 1 januari een werknemer die ontslag krijgt, hoeveel transitievergoeding ontvangt hij dan?’ Lees ook onze eerdere Helpdeskvraag: Welke gevolgen heeft de wet Arbeidsmarkt in balans? Cascade advocaten geeft op 6 november een gratis workshop over de Wet Arbeidsmarkt in balans

Zzp’ers in het onderwijs
Daarna kwam ook de inzet van zzp’ers in het voortgezet onderwijs aan de orde. ‘Hoe gaan jullie daarmee om, was de vraag. Sommigen zetten geen zzp’ers in, anderen wel. Er zijn een paar scholen die structureel zzp’ers inzetten. Als je naar de wetgeving kijkt, kan dat eigenlijk niet. Deze scholen lopen het risico op naheffingen en boetes’, weet Daniëls. De Belastingdienst is in oktober 2019 gestart met verscherpt toezicht.

Participatiewet

Volgens de Participatiewet en de bijbehorende banenafspraak dienen werkgevers een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. ‘Een aantal doet dat keurig, bijvoorbeeld via een kantinemedewerker of conciërge. Sommigen vinden het lastiger om een functie te creëren’, hoorde Daniëls. Meer schoolbesturen ervaren knelpunten bij het creëren van banen voor deze doelgroep en daarom ondersteunen de PO- en VO-raad schoolbesturen met het project Baanbrekers.

Ontwikkeltijd
Ook bespraken de P&O’ers hoe ze omgaan met ontwikkeltijd. In de cao-vo is afgesproken dat leraren in het voortgezet onderwijs volgend schooljaar één uur per week minder gaan lesgeven. Deze 50 uur per jaar gaan leraren gebruiken als ontwikkeltijd, met als doel de werkdruk te verlagen. ‘De meeste scholen hadden dit in grote lijnen geregeld, ze waren er allemaal aan de slag gegaan’, zegt Daniëls.

Staking

De onderwijsstaking op 6 november kwam eveneens ter tafel. ‘De stakingsbereidheid is heel wisselend. De meeste besturen willen niet doorbetalen’, hoorde Daniëls.

Meer weten

Wilt u meer informatie over (deelname aan) het P&O Netwerk vo van VBS? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd