Terug naar overzicht

Samenspel bestuur en mr essentieel, niet alleen tijdens coronacrisis

In deze bijzondere tijden van corona hebben scholen veel maatregelen moeten nemen op gebied van veiligheid en gezondheid, de organisatie van het onderwijs en onderwijstijden. Samenspraak met en betrokkenheid van velen binnen de school is essentieel. Belangrijk hierbij is dat formele posities van bevoegd gezag en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad in de haast niet over het hoofd worden gezien.

De formele positie van het bevoegd gezag is duidelijk. Maar ook de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft een formele positie. In samenspel moet gezamenlijk worden opgetrokken. Niet alleen als het gaat om coronamaatregelen, maar ook als het gaat om lopende zaken, zoals de voorbereidingen voor het volgende schooljaar.

Vaak verloopt het samenspel goed, soms minder. Waarom loopt het soms niet? Meestal heeft dit te maken met een onvoldoende oog hebben voor de rol en positie van jezelf en de ander. Hoe gaan we met elkaar om, respecteren we elkaar, kennen we onze rechten en plichten? Onvoldoende kennis hiervan gaat de school op den duur parten spelen. En zeker op momenten dat het er op aan komt, wil je dat niet.

Aanbod VBS
VBS spreekt de taal van haar leden. Naast inzicht geven in de formele kant van het verhaal (structuur) op de gebieden van governance en medezeggenschap, hebben we ook aandacht voor de informele kant (cultuur). Het bewust worden van de eigen rol als bestuurder of mr-lid is een eerste stap op weg naar het betere samenspel.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een training of advies op maat? Neem contact op met de VBS-Helpdesk: 070- 331 5215 of helpdesk@vbs.nl.
(12-05-2020)

Gerelateerd