Terug naar overzicht

Ruim een kwart VBS-leden bezocht in 2018

VBS onderhoudt als vereniging van, voor en door leden graag contact met scholen. In 2018 bezochten VBS-medewerkers 55 leden. Wilt u in 2019 ook een gesprek op uw school?

Zo’n 200 schoolbesturen met 400 scholen zijn lid van VBS. Regelmatig bezoeken medewerkers van VBS een van deze scholen om bij te praten over actuele ontwikkelingen, tips en ervaringen uit te wisselen, en diensten en ledenvoordelen van VBS onder de aandacht te brengen.

Denk aan gespreksonderwerpen als bijvoorbeeld governance, bestuurlijke schaalgrootte en menselijke maat, passend onderwijs, leraren en schoolleiders(tekorten), medezeggenschap en, bestuurlijke samenwerking. Ook wijzen we onze leden er dan op dat er veel handreikingen over deze onderwerpen te vinden zijn in de Kennisbank op VBS.nl.

Netwerken
Daarnaast faciliteert en begeleidt VBS een aantal netwerken voor haar leden: het directienetwerk PO, twee P&O-netwerken voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs, een regio-netwerk Noord Nederland, en binnenkort een eerste bijeenkomst van een netwerk voor schoolleiders en bestuurders in het vo. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.

Meer weten over de netwerken?
Bel dan met de VBS Helpdesk die bereikbaar is voor alle onderwijsvragen van VBS-leden via: 070-331 52 15 en helpdesk@vbs.nl De Helpdesk behandelt juridische vraagstukken, maar ook onder meer cao- of HRM-gerelateerde vragen.

Ledenvoordelen
Het lidmaatschap van VBS levert leden een aantal collectiviteitsvoordelen op. Zo valt er via Energie Voor Scholen 10-15 procent op de energierekening te besparen. Via assurantiemakelaar Raetsheren kunnen VBS-leden met korting schadeverzekeringen afsluiten en zich vrijblijvend laten adviseren over hun verzekeringspakket. En het Inkoop Centrum Onderwijs biedt leden inkoopvoordelen voor o.a. kantoorartikelen, printen, sanitaire producten en zonnepanelen.

Wilt u een VBS-medewerker op bezoek op uw school?
Neem dan contact op met Anita Kuiper, assistent netwerkregisseur: akuiper@vbs.nl / 070-331 52 52.

Gerelateerd