Terug naar overzicht

Wachtlijsten, eigenaarschap leraren en een te dikke cao

Het VBS regio-netwerk Noord Nederland kwam dinsdag 5 februari 2019 met drie scholen bijeen voor een geslaagde tweede bijeenkomst. Op de agenda: toelatingsbeleid, werkverdelingsplan en interne samenwerking.

‘Het was een leuk vervolg van het VBS regio-netwerk Noord Nederland. De drie aanwezige directeuren van basisscholen vonden het zinvol elkaar te ontmoeten en ervaringen en informatie uit te wisselen’, merkte Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS. ‘De directeuren spraken ook af om elkaar te bezoeken.’

Toelatingsbeleid
Toelatingsbeleid was een van de gespreksonderwerpen. Het gaat dusdanig goed dat de scholen regelmatig nee moeten verkopen aan geïnteresseerde ouders. ‘Twee vrijescholen hebben lange wachtlijsten. Ze vinden het vervelend om nee te zeggen tegen ouders, maar ze ontkomen er soms niet aan. Een derde algemeen bijzondere school kiest bewust voor maximaal 60 leerlingen en loopt daarbij soms ook tegen capaciteitsgrenzen aan.’

Ook scherpen de vrijescholen hun beleid aan. ‘Bij sommige ouders heerst de gedachte dat hun kind op zal bloeien op een vrijeschool als het eigenlijk naar het speciaal onderwijs moet. De boodschap voor deze ouders is dat deze scholen regulier onderwijs bieden op antroposofische grondslag. Ze hebben een bepaalde ideologie, maar het is geen speciaal onderwijs’, vertelt Daniëls.

Werkverdelingsplan
Aan bod kwam ook het werkverdelingsplan uit de cao-po, waarbij alleen het aantal uren vastligt en team en directie in overleg samen de lessen en andere taken verdelen. ‘In eerste instantie zagen de schoolleiders het als een last, maar als ze er wat dieper over nadenken zien ze het als kans. De kans om medewerkers in hun organisatie eigenaarschap over hun werk te geven. Wel vinden ze de cao te dik en te betuttelend, de afspraken zijn teveel tot in detail vastgelegd.’

Samenwerking
Verder gaven de schoolleiders aan dat de interne samenwerking goed loopt. ‘De cultuur waar vroeger de leerkracht de deur achter zich dichttrok en zijn eigen gang ging, is verdwenen. Er wordt nu veel samengewerkt en bij elkaar in de klas gekeken. Dat zorgt voor ontspannen teams’, hoorde Daniëls.

Voor de zomer staat een volgende netwerkbijeenkomst in het noorden op de planning, waarbij in ieder geval het nieuwe Inspectiekader op de agenda staat. Meer weten over of deelnemen aan het VBS regio-netwerk Noord Nederland: mail netwerkregisseur Nienke Daniëls ndaniels@vbs.nl

Gerelateerd