Terug naar overzicht

Regels bijstellen schooladvies na doorstroomtoets


Vanaf schooljaar 2023-2024 is de naam van de eindtoets veranderd naar de ‘doorstroomtoets’. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf dit schooljaar al vanaf eind januari een doorstroomtoets. En ze melden zich eind maart aan voor de middelbare school. Hierdoor maken leerlingen met en zonder bijgesteld schooladvies even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Dit zijn de nieuwe regels.

#1 Bijstellen schooladvies
Vanaf dit schooljaar krijgen leerlingen van groep 8 leerlingen in januari al het voorlopig schooladvies. Hierna, medio februari, maken ze dan de doorstroomtoets, een objectief tweede gegeven bij het schooladvies. Is het resultaat van deze toets lager, dan blijft het schooladvies staan. Naar beneden bijstellen kan niet. In het geval het resultaat van de toets hoger is dan het advies van de school, dan moet de school het schooladvies heroverwegen en naar boven bijstellen als dat in het belang van de leerling is. Besluit de school het advies niet naar boven bij te stellen omdat het niet in het belang van de leerling is, dan moet zij dit goed motiveren.

#2 Een vaste aanmeldweek 

Er komt één vaste aanmeldweek voor de middelbare school: alle groep 8-leerlingen melden zich in de week voor 1 april aan. Zodoende wil de overheid alle leerlingen evenveel kans geven op een plek op de school van hun voorkeur en op een niveau dat het beste bij hen past.

#3 Bij toelating is het schooladvies leidend

De beslissing over de toelating van de leerling baseert het bevoegd gezag c.q. schoolbestuur van de middelbare school op het schooladvies. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van de doorstroomtoets. Als de basisschool het schooladvies heeft bijgesteld vanwege het resultaat op de eindtoets, dan moet het bestuur van de middelbare school haar beslissing op dat gewijzigde schooladvies te baseren.

#4 Voorwaarden voor aanvullende toetsing of onderzoek

De middelbare school mag geen andere toelatingstoetsen of toelatingsexamens afnemen. Ook mag zij geen hoge score op de doorstroomtoets als toelatingseis stellen. Gegevens opvragen bij de basisschool is wel toegestaan, maar mag niet leidend zijn voor de toelating. Aanvullend onderzoek door de middelbare school is alleen toegestaan als:

  • Er geen schooladvies is opgesteld of doorstroomtoets is afgelegd;
  • De leerling zich heeft aangemeld voor een school met een bijzonder profiel waarvoor specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn, zoals tweetalig onderwijs of topsport;
  • Een leerling extra ondersteuning nodig heeft. In dat geval is aanvullend onderzoek toegestaan om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen.​

Meer informatie en hoe het nieuwe tijdpad eruit ziet, vind je in de Handreiking Schooladvisering. Hierin staan ook tips en praktijkvoorbeelden voor het gesprek met ouders.
Wat als ouders het niet eens zijn met het schooladvies?
Zijn ouders het niet eens zijn met het schooladvies, dan kunnen ze hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de basisschool. Zijn ze ook daarna niet tevreden, dan kunnen ze een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Een casus (voorbeeld) vind je hier.

De Helpdesk staat voor je klaar!

Heb je een vraag over het schooladvies of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-53 573 393. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd