Terug naar overzicht

Regeling arbeidsmarkttoelage personeel op scholen met veel achterstanden gepubliceerd

De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO is gepubliceerd. Leraren, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel op scholen met veel leerlingen met achterstanden krijgen de komende twee schooljaren gemiddeld 5 tot 8 procent extra loon uit de NPO-gelden. Het doel is om het aantrekkelijker te maken om op deze scholen te blijven werken.

Onderwijspersoneel op circa 15 procent van de scholen, ruim 1300 vestigingen, ontvangt de toelage. Het gaat om scholen met veel ‘uitdagende leerlingen’ en een extra groot risico op achterstanden. Via deze informatietool van het ministerie van OCW is de arbeidsmarkttoelage per school te berekenen.

De toelage is gebaseerd op een vast bedrag per leerling. Omdat de personeelssamenstelling verschilt, is een vast percentage per school niet mogelijk. OCW gaat een van een arbeidsmarkttoelage van 5 tot 8 procent.

Demissionair minister Slob wil er met de tijdelijke toelage voor zorgen dat deze scholen voldoende personeel hebben om leervertraging door corona in te lopen. De gelden voor de toelage in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 komen uit het budget voor Nationaal Programma Onderwijs.

Hoe komt de arbeidsmarkttoelage bij de werknemers terecht?
Op vestigingsniveau moet het bestuur met het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad P(G)MR afspreken wie de toelage krijgt en hoe hoog die is. De (G)PMR heeft instemmingsrecht op de vaststelling van de toelage. De hoogte van de toelage hangt zoals gezegd ook af van het budget dat voor de vestiging beschikbaar is. Zodra de afspraken zijn gemaakt, kan de toelage worden verwerkt in de salarisadministratie. De PO-Raad heeft een richtlijn opgesteld voor het toekennen van de arbeidsmarkttoelage voor het po en de VO-raad heeft een richtlijn opgesteld voor het vo.

Bij Nponderwijs.nl vind je een uitgebreide Q&A over de arbeidsmarkttoelage.

Lees meer nieuws over het NPO op onze NPO-pagina.
(28-10-2021)

Gerelateerd