VBS helpt bij de governancestructuur

René Derksen

Directeur-bestuurder stichting Montessorischool Veenendaal

‘Scholen zijn wettelijk verplicht tot een scheiding van bestuur en intern toezicht. Zeker voor startende scholen kan dit een uitdaging zijn. Hoe geef je deze scheiding vorm? Hoe zorg je ervoor dat ieder zijn rol goed kent en juist uitvoert? De begeleiding hierbij door VBS wordt als zeer prettig ervaren.’

Meer leden aan het woord

VBS maakt geluid van eenpitters hoorbaar

‘VBS is de enige organisatie waar het geluid van eenpitters hoorbaar en voelbaar is.’

Snel schakelen dankzij VBS Helpdesk

‘VBS kent onze organisatie. Het stelt ze in staat om op maat advies te leveren en samen te sparren over de beste oplossing.’

Fuseren met hulp van VBS

‘VBS heeft onze stichting in meerdere fusietrajecten bijgestaan.

VBS houdt ook spiegel voor

‘Binnen het directienetwerk van VBS wordt kennis en ervaring gedeeld en krijg ik een spiegel voorgehouden.’

Goede begeleiding bij oprichting IKC

‘VBS is begeleidend en adviserend in het traject voor de oprichting van een Integraal Kindcentrum (IKC).’

Vacatures staan direct op de VBS-website

‘Door de betrokken dienstverlening lijkt het alsof ik de medewerkers persoonlijk ken.’

VBS is gesprekspartner voor het bestuur

‘VBS helpt ons bij arbeidsrechtelijke kwesties.’

VBS heeft die persoonlijke touch

‘Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk staat altijd voor je klaar.’

Kleine schoolbesturen vinden elkaar dankzij VBS

‘VBS helpt met het opzetten van netwerken, het begeleiden van besturen en het verspreiden van kennis.’

Op strategische posities invloed laten gelden

‘VBS is voortdurend bezig met het vergroten van de zichtbaarheid van kleine schoolbesturen.’