VBS houdt ook spiegel voor

Madelon Nawijn

Directeur-bestuurder Jenaplanschool Klavertje 4 Oudewater

‘Om de bestuurlijke last van eenpitters te verkleinen, is het belangrijk om verbinding te zoeken met anderen. VBS helpt hierbij. Binnen het directienetwerk wordt kennis en ervaring gedeeld en krijg ik een spiegel voorgehouden. En is maatwerk nodig, dan kan ik een beroep doen op een VBS-adviseur.’

Meer leden aan het woord

VBS maakt geluid van eenpitters hoorbaar

‘VBS is de enige organisatie waar het geluid van eenpitters hoorbaar en voelbaar is.’

Snel schakelen dankzij VBS Helpdesk

‘VBS kent onze organisatie. Het stelt ze in staat om op maat advies te leveren en samen te sparren over de beste oplossing.’

Fuseren met hulp van VBS

‘VBS heeft onze stichting in meerdere fusietrajecten bijgestaan.

Goede begeleiding bij oprichting IKC

‘VBS is begeleidend en adviserend in het traject voor de oprichting van een Integraal Kindcentrum (IKC).’

Vacatures staan direct op de VBS-website

‘Door de betrokken dienstverlening lijkt het alsof ik de medewerkers persoonlijk ken.’

VBS is gesprekspartner voor het bestuur

‘VBS helpt ons bij arbeidsrechtelijke kwesties.’

VBS heeft die persoonlijke touch

‘Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk staat altijd voor je klaar.’

VBS helpt bij de governancestructuur

‘De begeleiding door VBS bij het scheiden van bestuur en intern toezicht ervaren (startende) scholen als zeer prettig.’

Kleine schoolbesturen vinden elkaar dankzij VBS

‘VBS helpt met het opzetten van netwerken, het begeleiden van besturen en het verspreiden van kennis.’

Op strategische posities invloed laten gelden

‘VBS is voortdurend bezig met het vergroten van de zichtbaarheid van kleine schoolbesturen.’