Fuseren met hulp van VBS

Iepe Roosjen

Directeur-bestuurder St. Spec Onderwijs Leiden e.o.

‘VBS heeft onze stichting in meerdere fusietrajecten bijgestaan. Stapsgewijs boekten we goede voortgang in het proces, waarbij VBS zowel oog had voor de inhoudelijke als de relationele kant. Een echte meerwaarde in een altijd lastig traject.’

Meer leden aan het woord

Groots in passie en verbinding

‘VBS ondersteunt scholen om in het kleine zichzelf te zijn, waardoor passie kan schitteren en jong en oud met elkaar de toekomst kunnen creëren.’

Snel schakelen dankzij VBS Helpdesk

‘VBS kent onze organisatie. Het stelt ze in staat om op maat advies te leveren en samen te sparren over de beste oplossing.’

VBS houdt ook spiegel voor

‘Binnen het directienetwerk van VBS wordt kennis en ervaring gedeeld en krijg ik een spiegel voorgehouden.’

Goede begeleiding bij oprichting IKC

‘VBS is begeleidend en adviserend in het traject voor de oprichting van een Integraal Kindcentrum (IKC).’

Vacatures staan direct op de VBS-website

‘Door de betrokken dienstverlening lijkt het alsof ik de medewerkers persoonlijk ken.’

VBS is gesprekspartner voor het bestuur

‘VBS helpt ons bij arbeidsrechtelijke kwesties.’

VBS heeft die persoonlijke touch

‘Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk staat altijd voor je klaar.’

VBS helpt bij de governancestructuur

‘De begeleiding door VBS bij het scheiden van bestuur en intern toezicht ervaren (startende) scholen als zeer prettig.’

Kleine schoolbesturen vinden elkaar dankzij VBS

‘VBS helpt met het opzetten van netwerken, het begeleiden van besturen en het verspreiden van kennis.’

Op strategische posities invloed laten gelden

‘VBS is voortdurend bezig met het vergroten van de zichtbaarheid van kleine schoolbesturen.’