Deskundige op het gebied van samenwerken

Pim Spijker

Directeur-bestuurder Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort

‘Sinds de invoering van het passend onderwijs moeten het speciaal onderwijs en regulier onderwijs steeds meer samenwerken. VBS heeft veel deskundigheid op dit gebied en kan goed adviseren over hoe dit aan te pakken, welke vormen van samenwerken mogelijk zijn en waarop te letten.’

Meer leden aan het woord

Fuseren met hulp van VBS

‘VBS heeft onze stichting in meerdere fusietrajecten bijgestaan.

VBS houdt ook spiegel voor

‘Binnen het directienetwerk van VBS wordt kennis en ervaring gedeeld en krijg ik een spiegel voorgehouden.’

Goede begeleiding bij oprichting IKC

‘VBS is begeleidend en adviserend in het traject voor de oprichting van een Integraal Kindcentrum (IKC).’

Vacatures staan direct op de VBS-website

‘Door de betrokken dienstverlening lijkt het alsof ik de medewerkers persoonlijk ken.’

VBS is gesprekspartner voor het bestuur

‘VBS helpt ons bij arbeidsrechtelijke kwesties.’

VBS heeft die persoonlijke touch

‘Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk staat altijd voor je klaar.’

VBS helpt bij de governancestructuur

‘De begeleiding door VBS bij het scheiden van bestuur en intern toezicht ervaren (startende) scholen als zeer prettig.’

Kleine schoolbesturen vinden elkaar dankzij VBS

‘VBS helpt met het opzetten van netwerken, het begeleiden van besturen en het verspreiden van kennis.’

Op strategische posities invloed laten gelden

‘VBS is voortdurend bezig met het vergroten van de zichtbaarheid van kleine schoolbesturen.’

VBS zorgt voor contact met politiek

‘Het is van vitaal belang dat beleidsmakers zich verbonden voelen met het –hele- onderwijsveld. VBS zorgt hiervoor.’