Terug naar overzicht

Raamcontract voor bovenwettelijke uitkeringen

Schoolbesturen zijn sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor de bovenwettelijke regelingen uit de cao-po. De PO-Raad heeft voor 2019 en 2020 een raamcontract afgesloten met WWplus, waar alle schoolbesturen gebruik van kunnen maken. Voor de periode na 2020 gaat VBS aan de slag met het doel om de leden die daar behoefte aan hebben te ondersteunen met een passende oplossing.

Oud-werknemers hebben volgens de cao-po recht op uitkeringen als WOPO en ZAPO. Deze bovenwettelijke regelingen voerde eerder WWplus uit in opdracht van het ministerie van OCW. Sinds dit jaar is de uitvoering gedecentraliseerd en ontvangen schoolbesturen een bedrag hiervoor in de lumpsum.

Schoolbesturen kunnen de bovenwettelijke regelingen zelf uitvoeren, door contracten met UWV en DUO te sluiten en zelf een uitvoerder te zoeken. Een andere optie is de komende twee jaar gebruik te maken van een raamovereenkomst die de PO-Raad met WWplus heeft afgesloten. Alle schoolbesturen in het po kunnen in 2019 en 2020 gebruik maken van deze raamovereenkomst. Voor de periode na 2020 gaat VBS aan de slag met het doel om de leden die daar behoefte aan hebben te ondersteunen met een passende oplossing.

De bovenwettelijke uitkeringen zijn de afgelopen maanden zoals gebruikelijk door WWplus uitgevoerd. Indien een schoolbestuur geen gebruik wil maken van het raamcontract vindt een afrekening voor deze maanden plaats. De uitvoering door WWplus stopt daarna. Besturen die het raamcontract afsluiten, ontvangen een voorschotnota en tegen het einde van het jaar een afrekening. De kosten zijn nooit hoger dan het bedrag in de lumpsum, meldt de PO-Raad.

Lees meer over de raamovereenkomst met WWplus op de site van de PO-Raad.

Gerelateerd