Terug naar overzicht

Raamcontract voor bovenwettelijke regelingen geldt ook in 2021

Schoolbesturen zijn sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor de bovenwettelijke regelingen uit de cao-po. De PO-Raad heeft voor de uitvoering van deze regelingen een raamcontract afgesloten met WWplus. Dit contract is verlengd, waardoor niet-leden van de PO-Raad tegen een administratieve bijdrage van 100 euro ook in 2021 gebruik kunnen maken van het raamcontract.

Oud-werknemers hebben volgens de cao-po recht op uitkeringen als WOPO en ZAPO. Deze bovenwettelijke regelingen voerde WWplus eerder uit in opdracht van het ministerie van OCW. Sinds 2019 is de uitvoering gedecentraliseerd en hiervoor ontvangen schoolbesturen een bedrag in de lumpsum.

Schoolbesturen kunnen de bovenwettelijke regelingen zelf uitvoeren, door contracten met UWV en DUO te sluiten en zelf een uitvoerder te zoeken. Een andere optie is gebruik te maken van een raamovereenkomst die de PO-Raad voor schoolbesturen met WWplus heeft afgesloten.

Meer weten?
Neem voor vragen over bovenwettelijke regelingen contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. Je kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(14-09-2020)

Gerelateerd