Terug naar overzicht

Protocol voor volledig openen voortgezet onderwijs

Het definitieve protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ is gepubliceerd. Dit naar aanleiding van het kabinetsbesluit dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs na de zomervakantie weer tegelijk naar school gaan.

In het protocol, dat de sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben opgesteld, zijn de vervoersafspraken nog niet opgenomen. Deze afspraken volgen zo snel mogelijk.

Doordat leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand meer hoeven te bewaren, kunnen scholen in de laatste periode voor de zomervakantie desgewenst flexibeler omgaan met de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld bij onderwijsactiviteiten en een eventuele diploma-uitreiking, geeft de VO-raad aan.

De VO-raad zet belangrijkste wijzigingen op een rij:
• De 1.5 meter-regel tussen leerlingen vervalt in het voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn.
• Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.
• Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt (bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.) kan van de 1,5 afstand worden afgeweken. Dit is een – door het RIVM toegestane – afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
• Scholen moeten bij hun ‘gasten’, dus geen leerlingen of personeel, maar ouders/verzorgers en andere volwassenen, triage strikt toepassen. In het protocol staat een link naar de pagina van het RIVM hierover.
• De capaciteit in het openbaar vervoer zal per 1 juli toenemen. Desondanks zal ook na de vakantie van leerlingen gevraagd worden zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Maak over het gebruik van OV tijdig afspraken met de regionale vervoerder. Uitgezonderd zijn scholen met minder dan 100 leerlingen die per dag van en naar school reizen met het OV. Meldt dat wel bij de regionale vervoerders. Hiervoor is een apart ‘afsprakenkader veilig vervoer VO’ gemaakt.

Download hier het protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’.
(30-06-2020)

Gerelateerd