Terug naar overzicht

Profielorganisaties vragen duidelijkheid en ruimte voor scholen bij Curriculum.nu

VBS en andere profielorganisaties pleiten voor duidelijkheid en tijd, ruimte en middelen bij curriculumherziening voor scholen. Dit staat in een gezamenlijke brief met vijf aandachtspunten die de profielorganisaties aan de Tweede Kamer stuurden.

De Tweede Kamer debatteert op 5 maart over Curriculum.nu. In deze voorstellen is de kern beschreven van wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het ‘wat’, de inhoud, en niet om het ‘hoe’, de didactiek. Alleen de kern is beschreven zodat lerarenteams meer eigen keuzes in de leerstof kunnen maken. De opbrengsten van de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu bevatten geen concreet lesmateriaal voor in de klas, maar vormen de basis voor herziening van de kerndoelen.

Profielorganisaties VBS, Verus, VOS/ABB, VGS en LVGS geven de Kamerleden in de brief over Curriculum.nu vijf aandachtspunten mee:
• Waardeer het zorgvuldige proces en de actieve rol van het veld.
• Geef duidelijkheid aan schoolbesturen.
• Beschouw de voorstellen in samenhang.
• Geef tijd, ruimte en middelen voor curriculumherziening.
• Voorkom overladenheid en realiseer keuzeruimte.

Lees hier de brief over Curriculum.nu.
(04-03-2020)

Gerelateerd