Terug naar overzicht

Primeur voor ECNAIS: leerlingen mochten meedoen én meedenken

Van 10 tot 12 april vond de conferentie van ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) plaats in Istanbul. Het thema was leerlingenparticipatie, wat heel letterlijk werd genomen: vanuit verschillende landen kwamen leerlingen mee, om mee te doen én mee te denken. De deelnemende VBS-scholen waren het Erasmus College uit Zoetermeer en het ’s Gravendreef College uit Leidschendam.

‘Door het uitwisselen van ervaringen ga je inzien dat je het op je eigen school zo slecht nog niet hebt’, was een van de reacties na afloop. ‘Tegelijkertijd raak je geïnspireerd om op je eigen school veranderingen door te voeren, waardoor hopelijk de leerlingenparticipatie en betrokkenheid bij de school zal verbeteren’, was een andere reactie.

Onderdeel uitmaken van school
In een soort van workshop hebben circa 30 leerlingen uit Finland, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Portugal, Nederland en Turkije samen nagedacht over een aantal vragen. Of de leerlingen het gevoel hadden onderdeel uit te maken van de school, bijvoorbeeld. ‘Nee’, antwoordde een leerling stellig. Een andere leerling zei zich wel betrokken te voelen bij de sociale activiteiten die de school organiseerde, maar dat zij niet mocht meebeslissen over wat ze graag wilde leren. Weer een andere leerling liet weten voorzitter van de studentenraad te zijn, wat hem in staat stelt veel onderwerpen te bespreken en deel te nemen aan belangrijke beslissingen.

Verbeteren leerlingenparticipatie
Met de vraag hoe de leerlingenparticipatie op scholen verbeterd kon worden, wisten de leerlingen wel raad. ‘Laat in sommige gevallen de leerlingen in plaats van de leraren lesgeven’ en ‘vind manieren om te evalueren met leerlingen, in plaats van testen af te nemen’. En om een goede schoolcultuur te creëren, is het volgens de leerlingen nodig om tradities te omhelzen en studenten (meer) verantwoordelijkheden te geven.

Op korte termijn ontvangen we meer input van de deelnemers uit Nederland. Zodra we die hebben ontvangen, komt een uitgebreider bericht op de VBS.nl te staan. In de komende editie van De VBS (juni 2019), wordt ook een fotoreportage van de conferentie met quotes geplaatst.

Gerelateerd