Terug naar overzicht

Preventieve zelftest afgeschaft, ventilatie is en blijft belangrijk

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Er gelden nog wel een aantal adviezen. Ook ventilatie is en blijft belangrijk. Er is een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts en elk klaslokaal krijgt een CO2-meter.

Niet langer geldt het advies aan leraren en leerlingen in het voortgezet onderwijs en van groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Vooralsnog blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden.

Mondkapjes
De verplichting om in en rond het openbaar vervoer mondkapjes te dragen vervalt per woensdag 23 maart 2022. Dat geldt ook voor het leerlingenvervoer. Waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door een mondkapje te dragen.

Basisadviezen blijven belangrijk
Corona is niet weg. Een aantal basisadviezen helpt nog steeds om besmetting te voorkomen: handen wassen, hoest en nies in de elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test en zorg voor voldoende frisse lucht.

Ventilatie
Om ventilatie in klassen snel te verbeteren, is er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter. Scholen, leraren en gemeenten die voor de ventilatie hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht op het aparte nummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp.nl. Hier kunnen scholen direct geholpen worden met acute vragen en praktische tips krijgen.

Via het telefoonnummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen. Scholen die advies nodig hebben worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren. Daarbij kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUViS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren. Hierbij geldt dat de subsidie 30 procent van de kosten is en gemeenten en schoolbesturen samen 70 procent van de kosten betalen. VBS ontvangt signalen dat deze cofinanciering in de praktijk te duur is voor gemeenten en besturen.

CO2-meters
Ook moet elk klaslokaal een CO2-meter krijgen, zodat je kan zien of het nodig is om bijvoorbeeld tussen de lessen door de ramen tegen elkaar open te zetten. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. Scholen krijgen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie over hoe je de CO2-meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft.
(17-03-2022)

Gerelateerd