Terug naar overzicht

Praktische uitwisseling over samenwerken in het so

Een aantal so-, sbo en vso-scholen had op uitnodiging van VBS op 7 oktober een praktische uitwisseling over samenwerking. Twee casussen van samenwerking in het s(b)o zijn besproken.

De eerste casus betrof een samenwerking tussen so, sbo en de jeugdhulppartner. Gezamenlijk zijn zij een kleutergroep voor jonge risico kinderen begonnen. De eerste resultaten zijn positief: doorverwijzing naar regulier onderwijs neemt toe en naar sbo en so neemt af. De tweede casus ging over bestuurlijke samenwerking tussen schoolbesturen met so- en sbo-scholen en wat daar goed werkte en wat niet.

Tim Dees, adviseur samenwerken bij adviesbureau Common Eye (samenwerkingspartner van VBS rond het thema), gaf de aanwezigen theoretische onderbouwing van samenwerken mee. Hij benadrukte het belang van gedeelde ambities en van vertrouwen bij een samenwerking. ‘Door aan onderling vertrouwen te werken, creëer je motivatie. Dat zorgt ervoor dat je ook door de moeilijke momenten tijdens een samenwerkingsproces heen gaat.’ Daarnaast noemde hij het halen en brengen schema; wie komt wat halen en brengen bij een samenwerking? En het ‘achtje van organiseren’; zorg dat de plannen van het bestuur en het gesprek daarover juist ook plaatsvinden bij het (midden-)management en alle medewerkers, samenwerkingen stranden makkelijk als dat niet gebeurt.

De deelnemers en VBS kijken terug op een geslaagde tweede bijeenkomst over samenwerken in het speciaal onderwijs en geven er graag een vervolg aan. Bent u werkzaam in het (v)so of sbo en wilt u ook deelnemen aan dit netwerk? Houd onze berichtgeving en media in de gaten.
(09-10-2019)

Gerelateerd