Terug naar overzicht

P&O’ers spreken over loopbaanmobiliteit, arbeidsmarkttoelage vso en dilemma’s bij noodopvang

Het P&O Netwerk po van VBS sprak gisteren via Teams over loopbaanmobiliteit, de arbeidsmarkttoelage voor vso-docenten en de ervaringen met de coronacrisis. ‘De groeiende vraag naar noodopvang zorgt op sommige scholen voor dilemma’s’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS.

Coronacrisis
P&O’ers gaven aan dat leerkrachten in toenemende mate niet naar school durven voor noodopvang. ‘De ‘Britse variant’ van het coronavirus maakt leerkrachten soms angstig en zorgt voor onrust en onzekerheid. De groeiende vraag naar noodopvang zorgt op sommige scholen ook voor dilemma’s. Hoeveel noodopvang kun je bieden en kies je voor je leerlingen of je personeel?’, schetst VBS-netwerkregisseur Nienke Daniëls het dilemma. Scholen moeten hun eigen afweging maken, adviseert de VBS Helpdesk in deze Helpdeskvraag.

Loopbaanmobiliteit
Daarnaast had het netwerk een gast, Hans van Westen van de Gradus Groep (gespecialiseerd in loopbaanmobiliteitstrajecten) deelde zijn best practices. Ziekteverzuim en hoe je daar mee omgaat, is vaak een bespreekpunt in het netwerk. ‘Bij werkgerelateerd verzuim, wordt vaak loopbaanbegeleiding ingezet om verder verzuim te voorkomen. Dan is de vraag of iemand nog op zijn plek zit of liever iets anders wil gaan doen? De Gradus Groep biedt zieke werknemers loopbaanbegeleiding en coaching om een andere werkplek te vinden. De P&O’ers vinden het een interessante aanpak en stelden vragen over de werkwijze en kosten’, vertelt Daniëls.

Arbeidsmarkttoelage vso
In de cao-po is een arbeidsmarkttoelage afgesproken voor vso-docenten die lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De deelnemers bespraken hoe werkgevers met de toelage omgaan. ‘P&O’ers stonden op het standpunt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Waarom krijgen alleen deze vso-docenten de toelage, vroegen ze zich af. Het ministerie heeft aangegeven dat er geen geld was om alle vso-docenten een toelage te verstrekken. Een van de besturen betaalt nu de toelage uit eigen middelen aan alle vso-docenten. Anderen worstelen nog met de vraag hoe ze hiermee om moeten gaan’, hoorde Daniëls.

Kennismaken met het P&O Netwerk po?
Wil je als P&O’er in het primair onderwijs ook eens vrijblijvend de voordelen van het P&O Netwerk po ervaren? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15, helpdesk@vbs.nl en Whatsapp 06-330 296 94. De volgende bijeenkomst van dit netwerk is op dinsdag 6 april 2021.
(13-1-2021)

Gerelateerd