Terug naar overzicht

P&O’ers spraken over terugdringen van verzuim en Arbodiensten

Ervaringen met Arbodiensten, projecten om verzuim terug te dringen en het functiebouwwerk waren onderwerp van gesprek gister bij het P&O Netwerk vo van VBS. ‘Het was een leuke, ongedwongen bijeenkomst met een enthousiaste P&O’er die nieuw in het netwerk is’, zegt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS.

Veel van de P&O’ers in het netwerk hebben te maken met het terugdringen van verzuim. ‘Een aantal scholen huurt een externe in voor projecten om verzuim te verminderen. Ze bestuderen bijvoorbeeld actuele cases en nemen maatregelen om verzuim te voorkomen en te verlagen. Wellicht dat we de volgende netwerkbijeenkomst een gast uitnodigen over dergelijke verzuimprojecten’, vertelt Daniëls.

Arbodienst
Deelnemers wisselden ervaringen met Arbodiensten uit. ‘Vaak verloopt de samenwerking goed, soms niet en willen scholen wisselen. Daarom is het van belang jaarlijks te evalueren met je Arbodienst wat goed gaat en wat beter kan, zodat je indien nodig onderbouwd van Arbodienst kunt veranderen’, vat de netwerkregisseur samen.

Functiebouwwerk
Het belang van een strategische kijk op je functiebouwwerk in relatie tot de begroting kwam ter sprake. ‘Over het belang van naar de formatie op lange termijn kijken, aan de uitstroom denken en een meerjarenbegroting maken bijvoorbeeld. Sommige scholen halen daar een financieel deskundige bij’, hoorde Daniëls.

Cao
Ook interpretatie van de cao kwam voorbij, bijvoorbeeld hoe je een ziektepercentage berekend. Daniëls: ‘Dat staat nergens helder uitgewerkt. Ik ga dat uitzoeken en terugkoppelen naar de netwerkleden.’

Meer weten
Wilt u meer informatie over (deelname aan) het P&O Netwerk vo van VBS? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl.
(04-12-2019)

Gerelateerd