Terug naar overzicht

P&O’ers bespreken oplossingen voor ziekteverzuim en lerarentekort

Oorzaken en oplossingen van hoog ziekteverzuim, oplossingen voor het lerarentekort en de stand van zaken rond de nieuwe cao-po kwamen aan bod bij het P&O Netwerk PO van VBS op 9 april 2019. Aansluitend volgde een intervisiebijeenkomst over het belang van communicatie in je werk.

‘We mochten drie nieuwe P&O’ers in het netwerk verwelkomen, die positief waren over het eerste bezoek. En er is een breed scala aan onderwerpen uitgewisseld’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS. Een heet hangijzer was hoog ziekteverzuim bij de scholen. ‘Scholen bekijken zelf of samen met het Vervangingsfonds waar het verzuim aan te wijten is. Soms heeft het met leiderschap te maken, bij wisseling van een directeur. Of met het niet goed inwerken van nieuwe collega’s of starters. Ook de werkdruk door het lerarentekort kan een rol spelen. Door in een-op-een gesprekken meer persoonlijke aandacht te geven, kan het verzuim vermindern’, hoorde Daniëls.

Lerarentekort
Sommige scholen maken gebruik van zij-instromers als oplossing voor het lerarentekort. ‘Die komen soms uit een heel andere sector, zoals de zorg, en laten zich omscholen. Over het algemeen zijn de ervaringen heel positief. P&O’ers gaven aan dat het soms lastig kan zijn dat er voor een werkgever verplichtingen zijn ontstaan als het een van beide partijen na een jaar niet bevalt.’

Cao po
De lopende onderhandelingen voor de nieuwe cao po kwamen ook ter sprake. ‘De onderhandelaars bekijken heel nauwkeurig de functiebeschrijvingen, dat kost tijd. Daarnaast proberen ze de cao dunner te maken door bepaalde onderdelen eruit te halen. Dat zouden de P&O’ers toejuichen’, merkte Daniëls.

Ook het werkverdelingsplan, waarbij alleen het aantal uren vastligt en team en directie in overleg samen de lessen en andere taken verdelen, uit de huidige cao wordt uitgerold. Daniëls: ‘De meeste scholen zijn flink gevorderd. Een van de P&O’ers is in een ver gevorderd stadium met strategisch personeelsbeleid en is dat van plan te delen bij een volgende bijeenkomst. Er is veel gedeeld en veel van elkaar opgestoken.’

Intervisie
Aansluitend volgde een intervisiebijeenkomst met acht P&O’ers uit het netwerk. ‘Het ging over het communicatie tijdens je werkzaamheden. Bijvoorbeeld het belang van woordkeuze en het stellen van vragen in communicatie. Dit aan de hand van een casus van een van de deelnemers. De intervisie was leuk en leerzaam, de deelnemers vonden het positief even uit te zoomen uit hun dagelijkse werksituatie.’

Meer weten
Wilt u meer informatie over het P&O netwerk PO van VBS? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl

Gerelateerd