Terug naar overzicht

P&O netwerk vo over ontwikkeltijd, dubbele functies en inzet zzp’ers

Het P&O netwerk vo van VBS sprak 11 december 2018 over ontwikkeltijd en lesreductie en had daarbij Robert Hommen van Voion (het arbeidsmarktplatform vo) te gast. Andere onderwerpen waren medewerkers met twee functies en de inzet van zzp’ers in het onderwijs.

In de cao-vo is afgesproken dat leraren in het voortgezet onderwijs volgend schooljaar één uur per week minder gaan lesgeven. Deze 50 uur per jaar gaan leraren gebruiken als ontwikkeltijd, met als doel de werkdruk te verlagen. Robert Hommen van Voion kwam de 13 P&O’ers van het P&O netwerk van VBS bijpraten over de cao-afspraken over ontwikkeltijd en de mogelijkheden die het biedt.

Plan ontwikkeltijd
Scholen moeten voor 1 maart 2019 een plan hebben over ontwikkeltijd dat per 1 augustus 2019 ingaat. ‘Ga het gesprek aan met schoolleiding en team en stel samen de kaders vast: wat is het takenpakket en de lessentabel. Dan kun je voor 1 maart een plan bij de MR indienen dat door het team breed gedragen wordt, adviseert Robert Hommen’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS.

Een aantal scholen werkt al op deze manier, sommigen zagen 1 maart niet als harde grens en anderen zagen tegen de maatregel op omdat ze het taakbeleid op de schop moeten nemen, merkt Daniëls. ‘Zie het niet als iets dat van bovenaf is opgelegd, maar als kans, hield Hommen de aanwezigen voor. Ga in gesprek met individuele docenten, laat afspraken in de gesprekkencyclus terugkomen en zorg dat je het borgt in het team’, adviseerde hij.

Maatwerk in onderwijstijd
De wet over onderwijstijd biedt ruimte om met uren te schuiven. ‘Moeten alle lessen voor iedere leerling hetzelfde gegeven worden? Door meer maatwerk te bieden, komt er ruimte in de lessentabel. Ook kun je online hoorcolleges geven, zodat je die uren andere taken kunt doen. En als je een echte lestijger bent die graag veel lesgeeft en liever geen mentoraat of andere taken heeft, dan kan dat onder voorwaarden ook. ’

P&O’ers hebben bij deze maatregel voor meer ontwikkeltijd een heel belangrijke rol. ‘Je moet de ontwikkeltijd en lesreductie linken aan het professioneel statuut, wat onderdeel moet zijn van het schoolplan. De MR heeft daar ook een rol in’, weet Daniëls. Lees meer bij Voion over lesreductie en meer tijd voor onderwijsontwikkeling.

Twee functies
Daarnaast spraken de P&O’ers over werknemers die een aanstelling in twee functies hebben, bijvoorbeeld een wiskundedocent annex roostermaker. ‘Twee functies bij een werkgever mag eigenlijk niet volgens de cao, tenzij er meer dan drie schalen tussen de functies zitten. Een tijdelijke oplossing is met toelages te werken voor de hoger ingeschaalde functie. Ook kun je een werknemer voor beide functies volgens de hoogste schaal belonen. En een permanente oplossing is beide functies tot één nieuwe functie laten beschrijven en inschalen, de functie docent-roostermaker bijvoorbeeld’, vertelt Daniëls.

Zzp’ers in onderwijs
Ook het inhuren van zzp’ers kwam aan bod. Enkele grote besturen van het netwerk huren helemaal geen zzp’ers meer in, een aantal doet het wel met een modelcontract. Daniëls: ‘Aan de inzet van zzp’ers kleeft het risico dat de Belastingdienst het als verkapt dienstverband beschouwt en dan moet je achteraf alsnog werkgeverspremies betalen. Dit speelt als er sprake is van een gezagsverhouding en dat is al snel het geval in het onderwijs. De werkgever betaalt een vergoeding, en bepaalt welke lessen volgens welk rooster iemand geeft. Het scheelt daarbij wel of iemand twee keer per jaar yoga geeft of vast meedraait in het jaarrooster.’

Het P&O Netwerk vo dat VBS faciliteert en begeleidt komt zo’n vijf keer per jaar in Utrecht bij elkaar. De leden wisselen informatie, tips en ervaringen uit, soms met een gastspreker. Meer informatie over het netwerk via netwerkregisseur Nienke Daniëls: ndaniels@vbs.nl
(12-12-2018)

Gerelateerd