Terug naar overzicht

P&O-netwerk VO over deskundigheidsbevordering en lessenreductie

Het P&O-netwerk VO van VBS kwam op 9 oktober 2018 bij elkaar in vergadercentrum Domstad, Utrecht. Onderwerpen die ter tafel kwamen: Bapo en deskundigheidsbevordering, en de lessenreductie die afgesproken is in de cao-vo.

‘Tijdens de eerste bijeenkomst dit schooljaar kwam de uitspraak van de Bezwarencommissie cao-vo over de relatie tussen Bapo-verlof en deskundigheidsbevordering aan bod’, vertelt Nienke Daniëls, die als netwerkregisseur bij VBS het P&O-netwerk VO begeleidt en faciliteert. Het geschil was: moet Bapo-verlof in mindering gebracht worden op de uren voor deskundigheidsbevordering? De PMR van een scholengemeenschap vond dat niet, het bestuur wel omdat bijvoorbeeld parttimers ook minder uren voor deskundigheidsbevordering krijgen dan fulltimers.

De uitspraak van de Bezwarencommissie luidt: ‘Bapo-verlof is verlof en leidt uit dien aard niet tot aanpassing van de betrekkingsomvang’. Een werknemer met Bapo-verlof houdt kortom recht op zijn uren voor deskundigheidsbevordering naar rato van zijn betrekkingsomvang. ‘Werkgevers zullen die uren met terugwerkende kracht toekennen. Voor P&O’ers was het wel de vraag of de uitspraak ook geldt voor andere vormen van verlof, zoals ouderschapsverlof’, zegt Daniëls.

Lessenreductie cao-vo

Een tweede onderwerp tijdens de netwerkbijeenkomst was de lessenreductie die is afgesproken in de cao-vo. Leraren werken volgend schooljaar gemiddeld 50 uur minder inclusief opslagfactor (1 lesuur per week minder) en gebruiken die uren als ontwikkeltijd. Voor 1 maart 2019 moet er in overleg met de MR een plan liggen. Vervolgens kan een school de aanpassing in overleg met individuele docent in de jaartaak doorvoeren.

Daniëls: ‘De P&O’ers bespraken hoe scholen het taakbeleid moeten formuleren. De vraag is: hoe kan een school de lessenreductie het beste in het onderwijsprogramma en de lessentabel aanpassen?’ Voion, arbeidsmarkt & opleidingsfonds vo, maakt tools en handreikingen over de praktische invulling van de ontwikkeltijd. Voor de volgende bijeenkomst wordt Voion uitgenodigd voor een toelichting. (10-10-2018)

Gerelateerd