Terug naar overzicht

‘Personeelstekort? Neem de arbeidscontracten eens onder de loep en kijk wat flexibeler kan’

Personeel werven en behouden: er komt veel bij kijken. Tijdens de Kennissessie Handvatten voor personeelsvraagstukken adviseerde HR-specialist Louis van Loon wel om gewoon te beginnen. Zijn advies: ‘Ga het gesprek met elkaar over korte- én langetermijnoplossingen en vergeet niet buiten de gebaande paden te denken.’ De deelnemers vonden zijn manier van denken inspirerend en waardeerden het dat hij de dingen niet moeilijker maakt dan ze zijn.

De onderwerpen die van belang zijn als het om strategisch personeelsmanagement gaat, zijn volgens Van Loon de personele (formatieve) inzet in het onderwijs, hoe HR hierop kan inspelen, wat er wél moet veranderen op basis van onderwijskundige en pedagogische inzichten en wat er op basis hiervan niet zou moeten veranderen. Hij benoemde een aantal knelpunten, waarbij het ‘oude denken onder leidinggevende’ een opvallende was.

Als voorbeeld schetste hij de situatie dat een leerkracht wegens ziekte voor 0.5 fte uitvalt. ‘Ga dan niet meteen een vacature voor 0.5 fte uitzetten, maar kijk eerst of je binnen je huidige formatie kunt schuiven of op een andere manier les kunt gaan geven.

Andere manieren van werven
Veel scholen kampen met een personeelstekort en zijn druk bezig met het werven van personeel. Met alleen het plaatsen van een vacature op je website en een advertentie in de (plaatselijke) krant, zal het geen storm lopen volgens Van Loon. Als tips voor het werven gaf hij mee:

  • Verspreid vacatures en maak je zichtbaar via sociale media
  • Probeer stagiaires van meet af aan te binden aan je school
  • Pak meer de regie richting hogescholen
  • Bevorder de instroom van zij-instromers

Waar je ook aan kunt werken
Behalve meer personeel, kun je ook kijken hoe je als directeur(-bestuurder) je eigen formatie meer flexibel kan inzetten. Met het oog hierop gaf Van Loon aan de deelnemers mee:

  • Kijk eens goed naar de formatie en de inrichting van je functiehuis: wat kan anders of beter?
  • Als directeur(-bestuurder) heb je de complete vrijheid om te beslissen over taakbeleid en de eigen formatie: doe daar iets mee;
  • Neem de arbeidscontracten onder de loep: welke mogelijkheden bieden ze als het gaat om flexibiliteit? Wat mag je als directeur(-bestuurder) wel en niet verlangen? Stuur dit.

Betrek leidinggevende bij middellangetermijnvisie
Volgens Van Loon moet een directeur(-bestuurder) de strategische personeelsplanning zeker niet helemaal alleen oppakken. Hij adviseerde om leidinggevenden in werkgroepen actief hieraan mee te laten denken. Maar ook bij het functiehuis, de inrichting van formaties en kruisbestuivingen tussen de kinderopvang en het onderwijs kunnen leidinggevenden betrokken worden.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Wil je dat iemand met je meedenkt over strategisch personeelsbeleid? Of heb je andere arbeidsrecht of HR-gerelateerde vragen? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.

(5 april 2023)

Gerelateerd