Terug naar overzicht

Opleidingsscholen: maak werk van je stagiaire

Een opleidingsschool is een samenwerking tussen lerarenopleidingen en bijvoorbeeld een aantal basisscholen. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen de initiële opleiding en de onderwijspraktijk. Zij leveren dus de stagiaires. VBS  heeft de indruk dat nog niet alle scholen, en met name eenpitters, dit op hun netvlies hebben.

Dat is jammer want voor een breed HR-beleid, contact met opleiders en voortdurende ontwikkeling van je team zijn stagiaires met hun nieuwe inzichten van wezenlijk belang. Ook blijven stagiaires vaak hangen op de school dus met het oog op het lerarentekort zijn stagiaires ook onontbeerlijk. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben een gezamenlijke ambitie om uiteindelijk alle studenten via een opleidingsschool op te leiden. Hiervoor zijn miljoenen door OCW beschikbaar gesteld.

Hoe te beginnen?

  • Kijk eerst eens op platformsamenopleiden.nl Een website die meer informatie geeft en ook alle samenwerkingsverbanden in beeld brengt.
  • Neem contact op met een Pabo in de buurt en laat je specifiek voorlichten.
  • Zoek scholen in de buurt die al opleidingsschool zijn. Laat je goed voorlichten over hoe het in de praktijk gaat. Juist door samen te werken kan werk ook uit handen worden genomen. Namens alle scholen in een samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld een school het contact met de Pabo onderhouden. Dat is dan meer op strategisch niveau.
  • Stel een opleidingscoördinator aan op schoolniveau. Die wordt hiertoe geschoold. Al met al komt dit alles dus bovenop het vele dat een school al moet doen, maar uiteindelijk betaalt het zich wel terug.

Wat kan VBS hierin betekenen?
Wij zetten actief in op het verhogen van het bewustzijn bij scholen door onder andere kennissessies na de zomer. Houd onze media in de gaten.
Daarnaast is er nu al de Helpdesk voor meer informatie:

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (Whatsapp). De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.
(09-06-2021)

Gerelateerd