Terug naar overzicht

Opbouw voorziening groot onderhoud blijft gelijk in jaarverslag 2020

De manier waarop de voorziening groot onderhoud in de jaarcijfers verwerkt wordt staat al even ter discussie. Voor 2020 geldt dat schoolbesturen de voorziening groot onderhoud op dezelfde wijze mogen opbouwen als voorgaande jaren. In werkgroep zal in de loop van 2020 advies uitbrengen hoe deze voorziening in de toekomst wordt opgebouwd.

Sinds 1 januari 2019 is de mogelijk vervallen om groot onderhoud direct ten laste van de exploitatie te brengen. Het bleek dat veel besturen in primair en voortgezet onderwijs de voorziening voor groot onderhoud op een andere manier opbouwen dan de Raad voor de Jaarverslaggeving voor ogen staat. Daarom is besloten een werkgroep groot onderhoud te vormen om zo tot een verwerkingswijze te komen die aansluit bij de richtlijnen van de Raad en rekening houdt specifieke aspecten voor het onderwijs. Om schoolbesturen duidelijkheid te geven voor de begroting van 2020 is voorgesteld dat schoolbesturen de voorziening groot onderhoud op dezelfde manier mogen opbouwen als zij sinds 2017 deden.

Lees meer over de voorziening groot onderhoud bij de PO-Raad.
(bron: PO-Raad, 14-11-2019)

Gerelateerd