Terug naar overzicht

Ook voortgezet onderwijs dicht tot en met 9 januari

Het voortgezet onderwijs is in navolging van het primair onderwijs gesloten van 20 januari tot en met in ieder geval 9 januari 2022, zoals het kabinet op 18 december aankondigde. Leerlingen in een kwetsbare positie en examenleerlingen mogen wel fysiek naar school. Ook zijn de eindexamens in het vo opnieuw aangepast.

Voor het primair en voortgezet onderwijs gelden de volgende regels:

  • Leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die schoolexamens moeten maken, mogen volgende week wel fysiek naar school. Dat geldt in het primair onderwijs ook voor leerlingen van wie een van de ouders een cruciaal beroep heeft.
  • Basisscholen en middelbare scholen moeten vanaf dinsdag 21 december noodopvang bieden, de maandag ervoor kunnen ze gebruiken om het te organiseren.
  • Schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen moeten doorgaan.
  • Ook het praktijkgericht onderwijs mag volgende week gegeven worden. Als scholen het georganiseerd krijgen, geldt dit volgende week ook voor afstandsonderwijs en lessen aan examenleerlingen.
  • In de schoolgebouwen blijven de coronamaatregelen gelden die tot op heden golden, zoals mondkapjes in de gangen vanaf groep 6 op de basisschool.

Heropening
Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit over. Mocht fysiek onderwijs nog niet mogelijk zijn, dan zal er les op afstand gegeven moeten worden. Het ministerie van OCW vraagt scholen zich hier voor de zekerheid op voor te bereiden. Zodra het verantwoord is, wil het kabinet het onderwijs heropenen, omdat dit heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Voor actuele informatie, surf naar de website van het ministerie van OCW.

De protocollen voor het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs zijn hier aangepast aan de sluiting per 20 december.

Eindexamens vo
Eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing en de kans om hun examens te spreiden over twee tijdvakken zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. Bovendien komen leerlingen die in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak door de spreiding niet in de problemen.

Extra maatregelen vmbo en staatsexamens
Er zijn extra maatregelen voor het vmbo en staatsexamens om de leerlingen de beste uitgangspositie te geven om hun diploma te halen. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De andere twee onderdelen worden afgesloten met een schoolexamen. Leerlingen die staatsexamen doen mogen naast bovenstaande aanpassingen, ook komend jaar een zelfgekozen vertrouwenspersoon meenemen naar het mondeling examen. Deze persoon kan in deze onzekere tijden de leerling meer rust geven.

Drie tijdvakken
Doordat het tweede tijdvak verlengd wordt van 4 naar 10 dagen en er ook in dat tijdvak vakken voor de eerste keer gemaakt kunnen worden, komt er weer een derde tijdvak voor herkansingen. Het eerste tijdvak start op 12 mei en duurt tot en met 30 mei, het tweede tijdvak loopt van 13 tot en met 24 juni en het derde tijdvak met herkansingen is van 5 tot en met 8 juli.

Toekomstbestendig staatsexamen
Daarnaast worden de staatsexamens toekomstbestendig gemaakt. Staatsexamens zijn voor leerlingen die examen doen buiten een reguliere middelbare school, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs. Dit aantal groeit zo hard dat het veel moeite kost om het in de huidige vorm in stand én breed toegankelijk te houden. Zo zijn er veel examinatoren in de zomer nodig om de individuele, mondelinge staatsexamens af te nemen. Daarom wordt er de komende jaren gekeken of de staatsexamens anders georganiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door ze te spreiden door het jaar of meer in een schriftelijke vorm af te nemen.

De VBS Helpdesk staat ook voor je klaar!
Wil je dat iemand met je meedenkt over corona en het onderwijs of heb je een andere vraag? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp: 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.
(20-12-2021)

Gerelateerd