Terug naar overzicht

Ontwerpend en onderzoeken leren? Morgen beginnen!

De Eerste Westlandse Montessorischool in Monster (EWMM) heeft een wetenschapslab ingericht waar leerlingen onderzoek doen, proefjes uitvoeren en informatie opzoeken. De school liet een mooie en interessante film ‘Morgen beginnen’ over dit ontwerpend en onderzoekend leren maken. ‘We denken met de film meer onderwijsmensen te inspireren om ‘morgen te beginnen’ met het stimuleren van de natuurlijke, onderzoekende houding bij kinderen’, vertelt directeur-bestuurder Maaike Kramer.

‘Dat heeft te maken met onze onderwijsvisie (montessori) en onze toekomstvisie op wat wij denken dat nodig is voor de nieuwe wereld, waarin onze kinderen groot groeien’, vervolgt ze. ‘Onderzoeken en ontwerpen levert een houding op van: willen weten, activiteit, betrokkenheid, verwonderend en bewonderend, ondernemende, nieuwsgierige, kritische wereldburgers, die bijdragen aan een duurzame en vredige toekomst. En laat montessorionderwijs daar nou in de kern precies over gaan!’

Wat levert het de kinderen en onderwijs op?
‘Het leert kinderen toekomstbestendige vaardigheden als onderzoeksvragen stellen, hypotheses formuleren, informatie zoeken en beoordelen, digitale vaardigheden, presentatievaardigheden. Of je er nu van houdt of niet, maar precies die zaken die 21st century skills een naam hebben gekregen.’

En zeker niet in de laatste plaats levert het kinderen volgens Kramer kennis op. ‘Diepte leren is hierbij ons uitgangspunt en dan de transfer maken. Kennis van systemen, modellen, verhoudingen en verbanden. Kennis om de wereld te begrijpen en er aan bij te kunnen dragen. In het montessorionderwijs is kosmische educatie hoofddoel van opvoeding en onderwijs en op deze wijze geven wij daar invulling aan in de praktijk.’

Bekijk de film ‘Morgen beginnen’ over ontwerpend en onderzoeken leren op de Eerste Westlandse Montessorischool:

(10-07-2020)

Gerelateerd