Terug naar overzicht

Ontdek ruimte in regels in het vo

‘Ruimte in regels’ heet een nieuwe brochure van het ministerie van Onderwijs voor leraren in het voortgezet onderwijs. Het doel is ‘het gesprek op scholen over de organisatie van tijd te ondersteunen’.

Een leraar in het voortgezet onderwijs heeft tijd nodig om onderwijs te ontwikkelen en voor professionalisering. Scholen bepalen zelf hoe zij die tijd organiseren en invullen. De regels bieden ruimte om het onderwijs zo te organiseren dat het aansluit bij de visie van de school. In de brochure ‘Ruimte in regels’ staat meer informatie over de ruimte in wet- en regelgeving over onderwijstijd, onderwijsinhoud, en inspraak en verantwoording. ‘Zo weten leraren wat er moet en wat er mag, en welke ruimte er is om het onderwijs verder te ontwikkelen.’

Lees de brochure ‘Ruimte in regels’ en de bijbehorende website Ontdek de ruimte. (09-10-2018)

Gerelateerd