Terug naar overzicht

Onderzoekskaders inspectie bijgesteld

De Onderwijsinspectie werkt per 1 augustus 2019 met bijgestelde kaders, waarin nieuwe wet- en regelgeving verwerkt is. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels veranderen niet.

De inspectie gebruikt de bijgestelde kaders voor onderzoeken die na de zomervakantie starten. Lopende onderzoeken, waarbij het inspectiebezoek al heeft plaatsgevonden, worden uitgevoerd volgens het toen geldende kader. Eerder gemaakte afspraken en opgelegde herstelopdrachten blijven van kracht.

Bijgestelde kaders per 1 augustus 2019
Onderstaande links verwijzen naar de nieuwe versies van de onderzoeks- en waarderingskaders voor het po, vo en (v)so per 1 augustus 2019:

 

Inspectiezicht bij Startbijeenkomst po
Het inspectietoezicht staat ook op het programma bij de VBS Startbijeenkomst PO op woensdag 25 september in Utrecht. Jos Rijk, directeur-bestuurder van de Dordtse Schoolvereniging en een medewerker van de Onderwijsinspectie zullen vertellen wat u kunt verwachten van het inspectiebezoek en hoe u zich kunt voorbereiden.
(03-07-2019)

Gerelateerd