Terug naar overzicht

Onderzoekskaders inspectie bijgesteld

De Onderwijsinspectie werkt per 1 augustus 2020 met bijgestelde kaders, waarin nieuwe wet- en regelgeving verwerkt is. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels veranderen niet.

De inspectie gebruikt de bijgestelde kaders voor onderzoeken die na de zomervakantie starten. Lopende onderzoeken, waarbij het inspectiebezoek al heeft plaatsgevonden, worden uitgevoerd volgens het toen geldende kader. Eerder gemaakte afspraken en opgelegde herstelopdrachten blijven van kracht.

Onderstaande kaders zijn bijgesteld:
• Onderzoekskader 2017 primair onderwijs en voorschoolse educatie
• Onderzoekskader 2017 voortgezet onderwijs
• Onderzoekskader 2017 (voortgezet) speciaal onderwijs
De Onderzoekskaders vindt u hier bij de Onderwijsinspectie. Bij de kaders staat ook een overzicht van de wijzigingen.
(25-06-2020)

Gerelateerd