Terug naar overzicht

Onderzoek nieuwe koers VBS: dit is de planning

Volgende week starten we met het daadwerkelijke onderzoek naar de nieuwe koers van VBS. Om te beginnen stuurt Bureau de Bedoeling vragenlijsten uit naar diverse doelgroepen, waarna interviews en groepsdiscussies volgen. Check hier hoe de planning eruit ziet.

Eind november heeft het bestuur van VBS het startschot gegeven voor een onderzoek met de leden naar een mogelijke vernieuwing van de vereniging. Welke rol model vereniging 3.0 hierbij speelt, kun je lezen in dit artikel. Op dit moment legt Bureau de Bedoeling de laatste hand aan de opzet van het onderzoek. Komende week start zij en dit is de voorlopige planning:

  • HIER STAAN WE: Week van 23 en 30 januari – 
Uitsturen online vragenlijsten naar diverse doelgroepen. 
Inplannen groepsdiscussies en interviews.
  • Week van 6 en 13 februari
 – Groepsdiscussies organiseren en interviews houden.
  • Week van 20 februari
 – Analyse en opstellen van tussentijdse rapportage.
  • Week van 27 februari
 – Tussentijdse terugkoppeling en overleg met bestuur VBS.
Inrichting validatiesessies afstemmen.
  • Week van 6 maart
 – Validatiesessies met bestuur en leden(panel).
  • Week van 13 maart – 
Terugkoppeling aan leden tijdens VBS Ledenevent op 16 maart.
  • Week van 20 en 27 maart – 
Opstellen eindrapportage aan VBS.
    VBS vertaalt gaat rapport vervolgens vertalen naar toekomstbestendig koersplan


Meedenken over nieuwe koers?
We betrekken onze leden graag bij het uitstippelen van de toekomstige koers van VBS. Heb je ideeën, suggesties of een bepaalde visie? Neem contact op met Miriam Leget via mleget@vbs.nl.

We houden je op de hoogte

Uiteraard houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Vast staat in ieder geval dat VBS de (eerste) uitkomsten van het onderzoek deelt met haar leden tijdens het VBS Ledenevent op 16 maart, waar de vormgeving van burgerschapsonderwijs centraal staat. Schrijf je hier in.

Gerelateerd