Terug naar overzicht

Onderzoek naar maatwerk in regelgeving kleine besturen

Minister Slob van Onderwijs laat onderzoeken of er maatwerk in de regelgeving voor kleine schoolbesturen mogelijk is. Het betreft regelgeving over verantwoording en medezeggenschap.

Slob geeft hiermee uitvoering aan een motie van de Tweede Kamer. De Kamer verwees naar de ontwikkeling van een mkb-toets om de impact van wet- en regelgeving op kleine en middelgrote bedrijven te toetsen. En vroeg de regering te verkennen of er voor kleine scholen meer maatwerk in de regelgeving kan worden aangebracht als het gaat om verantwoording en medezeggenschap.

De toenemende regeldruk in het onderwijs -zeker ook voor kleinere schoolbesturen- en het effect op de menselijke maat in het onderwijs, is VBS al jaren een doorn in het oog. Op verschillende momenten bracht VBS daarom al de praktijkeffecttoets voor het onderwijs naar voren. Met dit instrument moet de impact van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving op alle, dus zeker ook kleinere, schoolbesturen vooraf in kaart worden gebracht om ongewenste effecten te voorkomen. VBS is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek en zal het proces kritisch blijven volgen.
(20-03-2019)

Gerelateerd