Terug naar overzicht

Onderwijsraad: onderwijs kan en moet inclusiever

Het onderwijs kan en moet inclusiever, stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Steeds inclusiever’ aan de minister van onderwijs. De Onderwijsraad beveelt aan om inclusiever onderwijs te waarborgen, onderwijssoorten dichter bij elkaar te brengen en de bekostiging aan te passen.

Om te borgen dat alle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking, adviseert de raad aan de overheid om een landelijke norm voor de lichte ondersteuning en toerusting te laten ontwikkelen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Voor een betere borging adviseert de Onderwijsraad daarnaast om de huidige zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs te verbreden, zodat die ook ondersteuning en toerusting omvat bij overgangen in loopbaan en leefwerelden.

De raad adviseert schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en de overheid om speciaal en regulier onderwijs dichter bij elkaar te brengen. De overheid heeft de taak om regelgeving, bekostiging en toezicht in lijn te brengen met de doelen van inclusiever onderwijs, stelt de Onderwijsraad.

Lees meer over het advies ‘Steeds inclusiever’ bij de Onderwijsraad.
(23-06-2020)

Gerelateerd