Terug naar overzicht

Onderwijsraad: één basisbevoegdheid voor leraren

De Onderwijsraad pleit voor een langetermijnperspectief voor het leraarschap en wil één basisbevoegdheid voor leraren. Dit komt overeen met het eerdere voorstel van VBS voor een nationale aanpak van leraren- en schoolleiderstekorten.

De Onderwijsraad stelt dat veel maatregelen om het lerarentekort aan te pakken zich richten op de kwantiteit en korte termijn. ‘De gekozen oplossingen zijn onvoldoende effectief en lijken ad hoc te worden toegepast’, schrijft de raad in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’. Het advies is gericht op po, vo, so, mbo en voorschoolse opvang.

Ruimere bevoegdheid

De raad vindt het hoog tijd voor een nieuw perspectief op het leraarschap dat op lange termijn zorgt voor voldoende en goede leraren. Daarom adviseert de Onderwijsraad ruimere onderwijsbevoegdheden in te voeren: voor meerdere onderwijssectoren en meerdere verwante vakken, samen met specialisatiemogelijkheden. Leraren kunnen zo makkelijker veranderen van onderwijssector of van vak. Deze bredere inzetbaarheid kan lerarentekorten beter tegengaan, verwacht de raad.

VBS is verheugd met dit pleidooi voor een langetermijnperspectief voor leraren. VBS pleitte al eerder voor een brede aanpak van personeelstekorten in het onderwijs, in samenhang met verbetering van de onderwijskwaliteit. De aantrekkelijkheid van het beroep van leraar kent meer dimensies dan werkdruk en salaris.

Nieuwe lerarenopleiding en bevoegdheid

De contouren van de nieuwe lerarenopleiding en onderwijsbevoegdheid bestaan uit een brede, generieke basisbevoegdheid, een cluster van verwante onderwijssectoren of vakken en een specialisatie. Clusters zijn bijvoorbeeld ‘het jonge kind’, ’10- tot 14-jarigen’ of ‘bèta’. Een specialisatie is nodig voor lesgeven in de bovenbouw havo/vwo of beroepsspecifieke vakken in het (v)mbo.

VBS bracht het belang van een aantrekkelijker pabo, met specialismen voor onder-, midden- en bovenbouw, al eerder naar voren. Maar wel met behoud van kennis van de doorgaande leerlijn. Dit laatste aspect laat De Onderwijsraad los in zijn advies.

Professionalisering

De raad benadrukt het belang van professionalisering. ‘Scholen hebben een sterke visie op professionalisering nodig.’ Genoemd zijn persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s, en vooral tijd hiervoor, betere inwerkprogramma’s en inzetten op teamleren en samenwerken. Startende leraren moeten hun takenpakket stap voor stap uitbreiden en betere begeleiding krijgen van senior-collega’s.

Meer mobiliteit en aantrekkelijker beroep

Vier positieve effecten verwacht de raad van het advies: meer mogelijkheden voor mobiliteit van leraren, een aantrekkelijker beroep, meer kansen voor de onderwijskwaliteit en een betere start voor beginnende leraren. De Onderwijsraad beveelt aan een commissie in te stellen die de precieze opleidingsstructuur uitwerkt. Het voorstel heeft alleen kans van slagen bij aanvaarding van de financiële consequenties, benadrukt de raad. Zo moet er gekeken worden naar de gevolgen voor de cao’s van de verschillende sectoren.

Lees het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad.
Lees de inbreng van VBS voor het debat leraren in de Tweede Kamer op 11 oktober 2018.

Gerelateerd