Terug naar overzicht

Onderweg naar nieuwe koers VBS: denken in mogelijke scenario’s

In november heeft het VBS-bestuur het startschot gegeven voor een onderzoek naar een mogelijke vernieuwing van de vereniging. In februari is de ledenenquête afgerond, waarvan de bevindingen zijn gepresenteerd tijdens het VBS ledenevent in maart. Hierover heeft het ledenpanel zich deze week tijdens een validatiesessie gebogen: Herkennen zij zich erin? En wat als VBS….?

Ter opfrissing: uitslag ledenenquête

Zo’n 70% van de respons kwam uit het po (merendeel van de leden komt ook uit het po) en 30% uit het vo en so. Gemiddeld is VBS met het cijfer 7.6 beoordeeld, een enkeling gaf een onvoldoende. Uit het onderzoek blijkt dat de leden VBS vooral zien als een betrokken belangenbehartiger en deskundige ondersteuner en adviseur bij hulpvragen.

Uitkomst validatiesessie

Aanwezig waren leden uit het primair onderwijs en Bureau de Bedoeling, de organisatie die het onderzoek leidt. Ook drie bestuursleden van VBS waren aanwezig, zij het als toehoorder.

Naar voren kwam dat de VBS Helpdesk sterk wordt gewaardeerd. De korte lijnen, snelle en kundige reactie van Nienke Daniëls helpen de eenpitters – met vaak geen of een geringe backoffice – enorm. Het vormt ook een goed medicijn tegen de eenzaamheid die bij kleine schoolbesturen wel eens de kop wil opsteken. Dit laatste is ook de reden waarom men de netwerkbijeenkomsten wil behouden. Voor kleine schoolbesturen de manier om in contact te komen met vakgenoten, om kennis, kunde en ervaring uit te wisselen.

Vuur aan de schenen

Om het vuur nog even aan de schenen te leggen, is onder leiding van Bureau de Bedoeling ook nog in diverse scenario’s gedacht. Wat als VBS dezelfde weg blijft bewandelen? Haar dienstverlening bij een andere organisatie onderbrengt? Zich bijvoorbeeld sec gaat profileren op eenpitters? Of, in het uiterste geval, zich opheft? Dit laatste is uiteraard niet wenselijk en gelet op de uitkomst van het ledenonderzoek ook niet voor de hand liggend. De scenario’s samen brachten wel een stevig gesprek op gang, wat precies de bedoeling was van de validatiesessie.Vervolg

Niet iedereen van het ledenpanel kon aanwezig zijn. Hopelijk volgt er dit schooljaar nog een tweede validatiesessie. Aan de hand van de uitkomsten van de ledenenquête en validatiesessie gaat het VBS-bestuur diverse scenario’s voor de toekomst van VBS ontwikkelen, die zij tijdens het Startevent op 20 september voorgelegt en waarover tijdens de ALV in november een besluit wordt genomen.

Gerelateerd