Terug naar overzicht

Onderhandelingen CAO voor het vo in volle gang

De onderwijsbonden en de VO-raad onderhandelen over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs vanaf 2022. Onder andere wordt gesproken over loonontwikkeling, taakbeleid en professionele dialoog. Ook de uitwerkingsthema’s uit het Onderwijsakkoord zijn een belangrijk bespreekpunt.

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er 300 miljoen vrijkomt voor werkdrukverlichting en 53 miljoen voor professionaliseringsmiddelen op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening. Om de investeringen uit het Onderwijsakkoord nog dit jaar bij de scholen te krijgen, is het nodig dat sociale partners voor 15 juli cao-afspraken maken over de besteding.

De huidige cao met een looptijd tot 1 januari 2022 is door geen van de cao-partijen opgezegd. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2022.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk. Zij is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– E-mail: helpdesk@vbs.nl
– WhatsApp: 06-330 296 94

Gerelateerd