Terug naar overzicht

Onderhandelingen cao-po vastgelopen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao-po zijn beëindigd door vakbonden en werkgevers. De vakbonden geven aan dat ze het niet eens konden worden over de loonsverhoging. De PO-Raad zegt dat de bonden de verrekening van de transitievergoeding met de bovenwettelijke uitkering niet wilden.

De bonden wilden 5 procent loonsverhoging in 2019. De PO-Raad bood 4 procent voor alle medewerkers (voor welke periode is niet vermeld).

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, zegt op de site van de PO-Raad: ’Vakbonden wilden geen invulling geven aan de afspraak uit het vorige akkoord om te komen tot verrekening van de transitievergoeding met de bovenwettelijke uitkering. Deze afspraak is onderdeel van de voorwaarden die het kabinet stelde bij het toekennen van de extra middelen (270 miljoen) voor de verbetering van de beloning van leraren. Dat heeft ons verrast.’

De afspraken uit de huidige cao (met als einddatum 1 maart 2019) blijven nu gelden. De PO-Raad nodigt de bonden uit nog eens goed na te denken over het bod van de werkgevers. De AOb geeft aan bij kabinet aandacht te blijven vragen voor de loonkloof, en kondigt na de zomer acties aan.
(27-06-2019)

Gerelateerd