Terug naar overzicht

Onderhandelaarsakkoord cao po: 2,25 procent loonsverhoging in 2021

Medewerkers in het primair onderwijs ontvangen met terugwerkende kracht 2,25 procent loonsverhoging in 2021. Dit hebben werkgevers en vakbonden afgesproken in een onderhandelaarsakkoord. Over de 500 miljoen euro voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs, die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld, maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.  

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:

  • De loonsverhoging van 2,25 procent gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.
  • De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs.
  • De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
  • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3 procent naar 6,5 procent.

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en PO-Raad.

500 miljoen voor verbetering salarissen
De PO-Raad en vakbonden gaan nu in onderhandeling voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het po. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector.

Uitgangspunt is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs.

Lees hier het onderhandelaarsakkoord. De PO-Raad heeft hier een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet.
(Bron: PO-Raad, 11-10-2021)

Gerelateerd