Terug naar overzicht

Onderhandelaars bereiken akkoord over cao voortgezet onderwijs

Sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor werkdrukverlichting. De helft van het beschikbare budget (150 miljoen) wordt besteed via een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel gezamenlijk in overleg treden over de op hun school te nemen maatregelen. De andere helft van de beschikbare middelen wordt besteed via een individuele component, waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting.

Lees hier meer over het akkoord…

Gerelateerd