Terug naar overzicht

NPO roept veel discussie op, VBS denkt mee

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) houdt het onderwijsveld de laatste weken bezig. VBS volgt de ontwikkelingen rond het NPO op de voet en wendt waar mogelijk haar invloed aan. Rekening houden met verschillende situaties (diversiteit) en een pleidooi voor ruimte zijn hierbij kernbegrippen.  

Er is grote overeenstemming in de sector dat er behoefte is aan meer geld voor het onderwijs. Er komt nu veel geld beschikbaar: circa 180.000 euro voor een po-school en circa 1,3 miljoen euro voor een vo-school. De vraag in het veld is of het NPO het gewenste kader is en of maatwerk niet veel efficiënter zou zijn.

De gedachtewisselingen in het veld spitsen zich toe op een aantal hoofdelementen:

 1. Er is controverse rond het begrip onderwijsachterstand en het wegwerken van deze achterstanden.
 • Scholen richten zich op de totale ontwikkeling van het kind.
 • Niet alle scholen hebben (al) in beeld wat de eventuele vertraging van leerlingen is ten opzichte van het regulier opgestelde programma.
 • Wordt er wel rekening gehouden met het feit dat sommige scholen gewoon ‘op schema’ zitten?
 • Naast behoefte aan extra aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen vraagt de ontwikkeling van teams/directies ook extra aandacht.

2. De pedagogische ruimte versus de menukaart is een ander punt van discussie.

 • De relatie tussen vertrouwen in de sector versus vanuit OCW opgelegde regie. Betreedt OCW met het NPO niet de professionele en pedagogische ruimte van de school?
 • De algemene tendens is dat overleg met de sector over NPO en de relatie OCW/sector versterkt zou moeten worden.

3. Hoe verhoudt het programma zich tot het reeds bestaande personeelstekort en de werkdruk?

 • Er is veel behoefte aan een structurele impuls.
 • Een eenmalig geldinjectie pakt de kern niet aan.

4. ‘Implementatie en uitwerking zijn nog niet duidelijk’, komt in veel gesprekken terug.

 • Onduidelijkheden over de beschikbaarheid en verantwoording van het geld zijn velerlei. Ook de Algemene Rekenkamer heeft hier vragen over in haar brief aan de Tweede Kamer.
 • De tijdslijn en de planning roept vele vragen en zorgen op.

Voor vragen over het NPO, is de helpdesk natuurlijk bereikbaar. Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (Whatsapp). De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.
(01-04-2021)

Gerelateerd