Terug naar overzicht

Notitie ‘Samen werken aan goed onderwijs’

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de brede maatschappelijke opgave van het onderwijs. Samenwerking is hierbij een sleutelbegrip. Om het gesprek over samenwerking te ondersteunen en om samenwerking te faciliteren heeft de Overlegraad PO-VO, waaraan VBS deelneemt, de notitie ‘Samen werken aan goed onderwijs’, over het belang van constructieve (regionale) samenwerking opgesteld.

Met deze notitie willen de deelnemende organisaties, de profielorganisaties waaronder VBS en de PO-Raad en VO-raad, samenwerking stimuleren en ondersteunen. De notitie bevat de volgende onderdelen:
-thema’s en vormen van regionale samenwerking
-belemmerende en bevorderende factoren
-instellingsbelang en maatschappelijk belang
-regionaal samenwerken is een vaardigheid
-drie bijlagen: suggesties, waardoor werkt samenwerken wel/niet en een reflectietool.

‘Samenwerken vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid’ was ook het thema van onze bijeenkomst op 18 november. Lees het verslag ‘Rekening houden met elkaars belangen is cruciaal’.

VBS spreekt veel met scholen over de ins en outs van samenwerking en begeleidt ook trajecten. Mocht u over samenwerking van gedachten willen wisselen, neem dan contact met Edward Moolenburgh, emoolenburgh@vbs.nl. Zie ook ons speciale aanbod in samenwerking met Common Eye.

Download de notitie ‘Samen werken aan goed onderwijs’ .
(04-12-2019)

Gerelateerd