Terug naar overzicht

Nog geen sancties informatieplicht energiebesparing

Voor 1 juli moeten scholen, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m2 aardgas gebruiken, rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Vooralsnog legt de Omgevingsdienst echter nog geen sancties op, maar dit betekent uiteraard niet dat scholen geen actie hoeven ondernemen. Energie Voor Scholen (EVS) kan de melding voor u verzorgen, zodat u snel een eenvoudig voldoet aan deze informatieplicht.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Organisaties als scholen die boven het voornoemde gas- en elektriciteitsverbruik uitkomen zijn verplicht zogeheten ‘erkende maatregelen’ te nemen. Dit zijn vormen van energiebesparing die in vijf jaar of minder terug te verdienen zijn. De informatieplicht betreft afzonderlijke schoollocaties.

Daarnaast geldt er een meldplicht van deze genomen energiebesparende maatregelen. Voor 1 juli 2019 moeten deze maatregelen gemeld zijn via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Erkende maatregelen
Uitgangspunt daarbij de zijn de erkende maatregelenlijsten. Als u geen maatregelen neemt, moet u dat ook melden en daarvoor een reden opgeven. De Omgevingsdienst controleert u voldoet aan de plicht, is dit niet het geval dan kunt u een boete krijgen. Na de eerste rapportage moet u om de 4 jaar informatie geven over de genomen maatregelen.

Hellemans Consultancy, dat voor VBS en de andere profielorganisaties het inkoopcollectief Energie Voor Scholen uitvoert, meldt nu dat scholen die op 1 juli nog niet aan de informatieplicht hebben voldaan, weliswaar een herinnering krijgen, maar dat de omgevingsdiensten nog niet gaan sanctioneren. Zeker niet als u kunt aantonen inmiddels een opdracht te hebben verstrekt om door te geven welke energiebesparende maatregelen uw school of scholen treffen.

Wat moet u doen?
U dient uw jaarverbruik te weten om te bepalen voor welke locatie(s) de informatieplicht geldt. Dit verbruik staat op uw jaarafrekening, die u vindt u in uw online portal bij de leverancier. Als uw organisatie deelneemt aan Energie Voor Scholen kunt u ook contact opnemen met DVEP: 074-767210, frontoffice@dvep.nl en/of met Eneco: 088-8953593, energievoorscholen@eneco.com De overheid heeft een lijst Erkende Maatregelen opgesteld om energie te besparen. U onderzoekt uw pand en geeft per punt op de lijst aan of uw pand wel of niet voldoet aan de maatregelen. En zo nee, waarom niet.

EVS kan het voor u regelen
Besteedt u de informatieplicht liever uit? Energie Voor Scholen kan het werk voor u doen. Ze bezoeken de locatie(s) en verzorgen de melding. U ontvangt bovendien een lijst met nog te nemen energiebesparende maatregelen. De kosten bedragen 850,- euro per locatie. Meer weten: neem contact op met Karin Michgels van Energie Voor Scholen: 030-2255010 michgels@hellemansconsultancy.nl.

Op de website van de RVO staat meer informatie over:

Gerelateerd