Terug naar overzicht

Nieuws over de cao’s voor primair en voortgezet onderwijs

Primair onderwijs
De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 een cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. In overleg met de vakbonden zijn nu de laatste details vastgelegd, waarmee de volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst definitief is geworden. Lees hier de volledige tekst van de cao

Voortgezet onderwijs
De onderwijsbonden en de VO-raad zijn in onderhandeling over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De onderhandelingen hierover verlopen moeizaam, omdat de bonden en de VO-raad een inhoudelijk verschil van mening hebben over hoe het geld voor werkdrukverlichting zo goed mogelijk besteed kan worden. Lees hier het bericht van de VO-raad

(8 juni 2022)

Gerelateerd